fbpx

Només un 8,5% de l’energia a Catalunya procedeix d’energies renovables.

Només un 8,5% de l’energia a Catalunya procedeix d’energies renovables.

Les xifres de l’energia renovable generada a Catalunya són molt baixes. Ens trobem per sota dels objectius marcats per la Unió Europea i per sota de la mitjana espanyola, segons informa TV3.

Només un 8,5% de l’Energia consumida a Catalunya l’any 2019 procedeix de fonts renovables, molt lluny de l’objectiu que la Unió Europea va marcar per l’any 2020, que era del 20%, i per sota de la mitjana espanyola que era del 20%, segons les dades que es publicaven a Els Matins de TV3 el passat 8 de Febrer.

La indústria es responsable del 27% del consum d’energia a Catalunya i del 29 % de les emissions de CO2. Es per això que cada vegada es fa més necessari la migració de les empreses cap a l’autoconsum d’energia, la qual podem aconseguir aprofitant les superfícies de les cobertes de les naus industrials instal·lant plaques fotovoltaiques.

Un altre àmbit on es va incrementant la producció d’energia no contaminant és a les granges i espais rurals aïllats.

Les empreses d’energies fotovoltaiques i eòliques creuen que les energies renovables són una oportunitat per als ramaders i agricultors,  segons declaracions al mateix programa per part de Manel Romero, delegat d’Unefcat (Unió Espanyola Fotovoltaica a Catalunya)

La conclusió és que s’han de prendre les mesures necessàries per accelerar el procés i arribar a l’objectiu del 32% d’energies renovables fixat per la Unió Europea per al 2030.

El repte de la sostenibilitat ambiental ens afecta a tots i a Altimiras Renovables som ben conscients d’aquesta responsabilitat.

T.: 93 889 19 49

energies@altimirasrenovables.com