fbpx

El vehicle elèctric en les comunitats de propietaris

El vehicle elèctric en les comunitats de propietaris

El vehicle elèctric en les comunitats de propietaris

Varem compartir amb Saltoki, Xavier Enrich i Advocats Navarro Enrich una sessió per orientar a les comunitats de veïns sobre les instal·lacions de càrrega del vehicle elèctric.

Des d’Altimiras Enginyers Altimiras Energies Renovables, vàrem poder exposar el paper de l’enginyer col·legiat és clau per obtenir una instal·lació planificada, degudament dimensionada i amb una gestió de costos i usos futurs ajustats a cada comunitat.

El paper de l’enginyer és també un aspecte fonamental en el procés d’informació, anàlisi i decisió de la comunitat de propietaris, ja que permet gestionar eficientment les ofertes dels instal·ladors i preservar la qualitat de l’execució.

A tenir en compte també, el futur de les energies fotovoltaiques que prendran un paper determinant en aquests tipus d’instal·lacions.