fbpx

Els efectes nocius de les energies no renovables

Els efectes nocius de les energies no renovables

Segons un estudi publicat en la revista Nature sobre l’Impacte ambiental de les energies no renovables, les reserves de petroli s'esgotaran cap a l'any 2043

L’augment de la temperatura global és només un dels impactes ambientals de les energies no renovables sobre el planeta, els seus efectes nocius van més enllà.

Si volem complir amb l’Acord de París i evitar que la temperatura global superi un augment de 2 °C durant aquest segle, és indispensable que el 60% del petroli que encara està disponible, així com el 90% del carbó, romanguin baix terra, sense que els utilitzem.

Segons un estudi publicat en la revista Nature sobre l’Impacte ambiental de les energies no renovables, les reserves de petroli s’esgotaran cap a l’any 2043.

Es un cas similar el del gas natural i el del carbó: la data en la qual ja no disposarem d’aquests fòssils està, també,  molt pròxima.

Una raó urgent per utilitzar noves fonts d’energia és perquè aquests recursos son finits i s’esgotaran en breu però especialment pel greu impacte ambiental de les energies no renovables sobre el nostre planeta i la salut de les persones.

Els combustibles fòssils comprenen el 80% de la demanda mundial actual d’energia i son la font d’aproximadament de dos terços de les emissions mundials de CO₂.

Tant el CO₂ com altres gasos d’efecte d’hivernacle tenen la capacitat d’acumular i emetre calor. Un augment en la concentració de CO₂ en l’atmosfera provoca un augment significatiu de la temperatura de la Terra.

Si es manté el ritme actual de demanda i consum de combustibles es preveu que per a 2050hi haurà un ascens de la temperatura global de 2 °C, el qual tindria conseqüències climàtiques desastroses per al planeta.

A més, hem de tenir en compte les catàstrofes mediambientals producte de les activitats humanes com els vessaments de petroli, la pluja àcida, els residus radioactius de l’energia nuclear, que no poden ser reciclats i han de guardar-se de forma molt segura perquè poden generar radioactivitat durant segles i fins i tot mil·lennis.

Totes les conseqüències de l’ús d’energies no renovables repercuteixen d’una forma o una altra amb greus efectes en la salut de les persones.

La contaminació de l’aire per la crema de combustibles fòssils provoca cada any 4,5 milions de morts a tot el món.(segons un estudi elaborat pel Centre de Recerca en Energia i Aire Net i Greenpeace )

La única alternativa son les renovables.

Un món que funcioni a partir de les energies renovables és indispensable per a garantir el nostre futur i el del planeta.

L’energia solar és aquella generada pel Sol , és una energia renovable,és inesgotable i molt abundant i per això és una energia neta

A Altimiras Energies Som experts en energia solar fotovoltaica, contacta amb nosaltres i et farem un estudi i pressupost personalitzat

Altimiras Renovables: T. 93 889 19 49
energies@altimirasrenovables.com

Fonts:

Revista cientifica Nature, Greenpeace.