fbpx

Empresa industrial, amortització del 100 % de la instal·lació a partir del vuitè any

Category
Projectes

Empresa industrial, amortització del 100 % de la instal·lació a partir del vuitè any

Empresa industrial que disposa d’una nau amb una teulada on es podia instal·lar un sistema solar fotovoltaic. Gran part del consum elèctric del client es realitza en hores de sol, fet que afavorirà l’aprofitament de la radiació solar i l’energia produïda durant el dia. L’empresa té un consum d’energia relativament constant al llarg de l’any, cosa que també facilitarà l’aprofitament de l’energia del camp .

La nau està orientada al sud, característica ideal per aprofitar al màxim la radiació solar. A més, s’hi preveu un sistema de seguidor solar motoritzat d’un eix per tal de poder captar més radiació.

Després d’estudiar el consum elèctric del client, Altimiras Energies Renovables va dimensionar un sistema de 100 kW per aconseguir un estalvi d’entre el 25 i el 45 % de l’energia i de la factura elèctrica del client, segons es tracti de mesos d’hivern (radiació mínima) o d’estiu (radiació màxima).

 

Configuració de la instal·lació

Els panells generadors converteixen la radiació solar en electricitat de tipus continu (CC). Els inversors reben aquesta electricitat i la converteixen en electricitat de tipus altern (CA), amb les mateixes característiques i qualitat que la tensió de la xarxa.

Els panells s’han connectat en sèrie en grups de 20 a un inversor (n’hi ha 10 en total). Cada inversor disposa de dues entrades independents.

El conjunt d’inversors es connecten directament a la xarxa elèctrica, de manera que l’energia que no es consumeixi s’injectarà a la xarxa.

Tots els inversors estan interconnectats i controlats per un sistema de monitoratge i control que permet visualitzar remotament el funcionament del sistema en temps real i també emmagatzemar un històric de dades amb l’objectiu de disposar d’un registre total del funcionament de la instal·lació.

 

Detall de la instal·lació

La instal·lació consta de:

 • 1 camp generador fotovoltaic de 100 kWp
 • 400 panells solars de 250 Wp d’última generació i alta eficiència que garanteixen la producció d’energia durant més de 25 anys, resistents a condicions atmosfèriques adverses i amb 10 anys de garantia
 • 1 estructura coplanar d’alumini sobre la teulada, elements de fixació d’alumini especials per a fotovoltaica i un sistema de fixació amb cargolam d’acer inoxidable
 • 10 inversors trifàsics de 10,0  kW d’alt rendiment i amb seguidors MPPT
 • cablejat fotovoltaic per a CC i cablejat per a CA de coure amb seccions adequades per minimitzar les pèrdues (i complint la normativa vigent)
 • sistemes de protecció contra sobretensions, sobreintensitats i persones; seccionaments per facilitar les tasques de manteniment
 • sistema remot de control i monitoratge


Beneficis clau

 1. Aquest sistema permet al client autoproduir-se part de l’electricitat que consumeix durant tot l’any.
 2. El sistema s’ha dissenyat per poder aprofitar el 99 % del total de l’electricitat produïda.
 3. L’estudi econòmic de la instal·lació, el finançament i el manteniment preventiu i correctiu anual del sistema ha determinat una amortització del 100 % de la instal·lació a partir del vuitè any.

  Vols la millor proposta d'estalvi energètic?

  Contacta'ns ara i t'informarem sense compromís