fbpx

Indústria de productes carnis frigorífics amb un alt consum elèctric anual

Category
Projectes

Indústria de productes carnis frigorífics amb un alt consum elèctric anual

L’empresa client, dedicada a l’emmagatzematge, processament i distribució de productes carnis frigorífics, representa un cas idoni per a acollir una instal·lació fotovoltaica, donat el seu alt consum elèctric anual i constant i amb pics d’augment en la temporada estival, correlatius al període de producció solar més abundant. La nau, a més, està orientada al sud, fet que és ideal per a aprofitar al màxim la radiació solar.

 

Després de realitzar l’estudi de viabilitat i conveniència, Altimiras Energies Renovables va dimensionar un sistema de 110 kW amb l’objectiu de generar l’energia suficient segons la demanda i també el màxim d’estalvi en la factura elèctrica, d’acord amb la superfície de captació disponible.

 

Configuració de la instal·lació

Els panells solars es van instal·lar en les 3 cobertes de què disposava la nau de l’empresa, i encarats perpendicularment al sud geogràfic. Es va utilitzar un sistema de seguiment d’un eix per maximitzar la producció d’energia al llarg de l’any.

 

El conjunt de 10 inversors ─situats sota la coberta─ es connecta directament a la xarxa elèctrica, de manera que l’energia que no es consumeixi serà injectada a la xarxa.

 

Tots els inversors s’interconnecten i es controlen mitjançant un sistema de monitoratge i control (Domotic Data Management – DDM) que permet visualitzar remotament el funcionament del sistema en temps real. Aquest sistema DDM permet emmagatzemar un històric de dades per tal de tenir un registre total del funcionament de la instal·lació i fer-ne una anàlisi en continu per establir els paràmetres òptims de la instal·lació.

 

Detall de la instal·lació

La instal·lació consta de:

 

 • camp generador fotovoltaic de 110 kWp
 • 440 panells solars de 250 Wp d’última generació i alta eficiència que garanteixen la producció d’energia durant més de 25 anys, resistents a condicions atmosfèriques adverses i amb garantia de 10 anys
 • estructura triangular d’alumini sobre la teulada amb seguiment d’un eix, elements de fixació d’alumini especials per a fotovoltaica i sistema de fixació amb cargolam d’acer inoxidable
 • 10 inversors trifàsics de 10,0 kW d’alt rendiment i amb seguidors MPPT
 • cablejat fotovoltaic per a CC i cablejat per a CA de coure amb seccions adequades per minimitzar les pèrdues (i complint la normativa vigent)
 • sistemes de protecció contra sobretensions, sobreintensitats i persones
 • seccionaments per facilitar les tasques de manteniment
 • sistema remot de control i monitoratge


Beneficis clau

 1. Aquest sistema permet al client autoproduir-se part de l’electricitat que consumeix durant tot l’any. L’empresa assoleix un impacte econòmic molt favorable de la instal·lació des del primer dia de funcionament.
 2. El sistema s’ha dissenyat per aprofitar el 99 % de l’electricitat produïda i està aprovisionat de sistemes de seguretat i garantia del subministrament.
 3. Amb l’estudi econòmic, que inclou la instal·lació, el finançament i el manteniment preventiu i correctiu anual, s’ha determinat una amortització del 100 % de la instal·lació a partir del vuitè any.

  Vols la millor proposta d'estalvi energètic?

  Contacta'ns ara i t'informarem sense compromís