fbpx

Instal·lacions fotovoltaiques per a compensació de pics de corrent

Category
Solucions

Instal·lacions fotovoltaiques per a compensació de pics de corrent

Descripció

Sistemes fotovoltaics amb bateries d’alta capacitat de descàrrega destinades a compensar pics de corrent.

 

El sistema fotovoltaic també permet utilitzar la capacitat de la bateria per subministrar corrent en l’horari en què l’electricitat és més cara.

 

Aplicacions

 • Indústries que tenen grans consums i puntes de corrent puntuals i periòdiques, i que són penalitzades en sol·licitar més potència de la que tenen contractada.
 • Empreses que vulguin reduir la potència contractada.
 • Les companyies elèctriques apliquen un penalització del 200 % (segons la llei de maxímetres) en el preu del tram fix (potència) quan el client sol·licita més d’un 105 % de la potència contractada.

 

Característiques


La instal·lació consta d’un camp fotovoltaic (normalment instal·lat a la coberta de l’edifici) dimensionat per cobrir les necessitats específiques del client. L’electricitat produïda pel camp (corrent continu) va a l’inversor o inversors, que la converteixen en corrent altern, igual que el de la xarxa. Paral·lelament es carrega i es gestiona el sistema de bateries.

 

El sistema de bateries es dimensiona per tal que pugui cobrir la totalitat del consum durant els pics de corrent, per evitar que la companya elèctrica hagi de sol·licitar més potència de la que té contractada.

 

En tot moment, la instal·lació té la prioritat de carregar les bateries. Si això es compleix, i gràcies al sistema de control, l’excedent d’energia es pot utilitzar per al consum de la indústria.

Beneficis

 • Estalvi en el cost en la factura elèctrica
 • Possibilitat de reduir la potència contractada, amb l’estalvi econòmic directe que això suposa
 • Aprofitament de l’energia de la bateria en períodes en què no hi hagi previsió de pics de corrent
 • En absència de radiació solar, la bateria pot emmagatzemar energia durant la nit (tarifa econòmica) que es pot consumir durant les hores en què l’electricitat és més cara
 • Sistema de monitoratge i assistència remota des d’Altimiras Renovables

 

Especificacions

 • Panells fotovoltaics d’última tecnologia i alta eficiència que garanteixen la producció elèctrica durant més de 25 anys, resistents a condicions atmosfèriques adverses i amb 10 anys de garantia
 • Inversor monofàsic o trifàsic d’alta eficiència amb sistema de seguiment MPPT
 • Sistema de recàrrega i control de les bateries
 • Bateries amb alta capacitat de descàrrega, baix manteniment i vida útil superior a 15 anys
 • Sistema de control i monitoratge remot

  Vols la millor proposta d'estalvi energètic?

  Contacta'ns ara i t'informarem sense compromís