fbpx

UNEFCAT – AER

Fotografia UNEFCAT

UNEFCAT – AER

Fotografia de família dels associats a UNEFCAT
Fotografia de família dels associats a UNEFCAT.

Actualment Catalunya es troba en una situació caracteritzada per un retard important en la implantació de generació a partir d’energia fotovoltaica i d’altres renovables, a causa principalment a l’actual marc regulador autonòmic i a els llargs procediments administratius amb els quals se sotmeten els projectes mitjans i grans.

El sector fotovoltaic al nostre país s’enfronta per tant al desafiament de captar les inversions necessàries per desenvolupar els projectes a instal·lar en la propera dècada, claus per complir amb l’objectiu que l’any 2030 les energies renovables aportin el 50% de la demanda elèctrica a Catalunya, tal com marca la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic.

En aquest escenari, l’administració pública catalana, tant la Generalitat com els ajuntaments, té una important oportunitat per dinamitzar les seves activitats convertint-se en actors actius de la necessària transició ecològica.

Entrada complerta a https://unef.es/2019/04/manel-romero-y-daniel-perez-nuevos-representantes-de-unefcat/